Δίπλωμα Μοτοποδηλάτου μέχρι 50cc

moto_50cc_640x480

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΜ : Μοτοποδήλατα και ελαφρά τετράκυκλα

Άδεια οδήγησης για δίτρoχo ή τρίτρoχo όχημα, του οποίου η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και ( εάν είναι εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης ) ο κυλινδρισμός του δεν υπερβαίνει τα 50 cc.

Ακόμα μπορείτε να οδηγείτε και το ελαφρό τετράτροχο όχημα του οποίου το απόβαρο κενού οχήματος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους του καυσίμου ή του μίγματος καυσίμου – ελαίου ή των συσσωρευτών των ηλεκτρικών οχημάτων, είναι μικρότερο των 350 kgr, η μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 Km/h την ώρα και ο κυλινδρισμός του κινητήρα του δεν υπερβαίνει τα 50 cc, προκειμένου για κινητήρα με επιβαλλόμενη ανάφλεξη ή η μέγιστη καθαρή ισχύς τα 4Κw, προκειμένου για κινητήρες άλλου τύπου.

Οδηγίες για την ασφάλεια

testdriver_button_posts_140Εκτελέστε όλους τους τακτικούς ελέγχους που περιγράφονται στό εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Ακολουθείστε τις οδηγίες ή και τις επεξηγήσεις των ετικετών. Σας προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους που θα  μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Άλλες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Διαβάστε  προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και μην αφαιρείτε τις ετικέτες.

Εάν μια ετικέτα αποκολληθεί ή είναι δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία για αντικατάσταση. Υπάρχει ένα ειδικό σύμβολο σε κάθε ετικέτα γι’αυτό δείξτε ιδιαίτερη προσοχή.  Τις ερμηνείες κάθε συμβόλου και ετικέτας θα τις βρείτε ΕΔΩ.

Προφυλάξεις

  • Να οδηγείτε προσεκτικά και να έχετε τα χέρια σας στο τιμόνι και τα πόδια σας στα μαρσπιέ .
  • Ο συνεπιβάτης πρέπει να έχει τα χέρια του στη ζώνη της σέλας και τα πόδια του στα μαρσπιέ κατά την οδήγηση .
  • Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας , καθώς και των υπόλοιπων οδηγών και αναβατών .
  • Να φοράτε πάντοτε εσείς και ο συνεπιβάτης σας εγκεκριμένο κράνος μοτοσυκλέτας , προστατευτικά γυαλιά και ευδιάκριτο προστατευτικό ρουχισμό .
  • Να οδηγείτε προσεκτικά , ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες του οδοστρώματος .

gal_moto50_1 gal_moto50_2

gal_moto50_3 gal_moto50_4

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα κράνη και ο προστατευτικός εξοπλισμός μειώνουν σημαντικά τον αριθμό και τη σοβαρότητα των τραυματισμών στο κεφάλι, καθώς και άλλων τραυματισμών. Συνεπώς, να φοράτε πάντα ένα εγκεκριμένο για μοτοσυκλέτες κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό.
undefined