Ανανεωση διπλωματος αναθεωρηση

Θέλετε να ανανεώσετε το ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης λόγω ηλικίας, ή το επαγγελματικό λόγω παρέλευσης της πενταετίας;


Καλέστε μας: 210 5323 000

ή περάστε απο το γραφείο μας Αγ. Νικολάου 5 – Ίλιον, θα σας βοηθήσουμε να κάνετε την ανανεωση διπλωματος εύκολα και γρήγορα. 

Τι χρειάζεστε (δικαιολογητικά) για την ανανέωση διπλωματος (αδειας οδηγησης)

1 φωτογραφία τύπου διαβατηρίου, ολοι οι φωτογραφοι γνωρίζουν τις προδιαγραφές.
Ταυτότητα ή διαβατήριο θα χρειαστεί φωτοαντίγραφο (δεν χρειάζεται επικύρωση)
Α.Φ.Μ. (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου) Μόνον ο αριθμός, θα το βρείτε στο εκκαθαριστικό της εΔήλωσης Εισοδήματος.
Α.Μ.Κ.Α. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (θα το χρειαστείτε για τα πιστοποιητικά ιατρών)
Πιστοποιητικό υγείας παθολόγου Με την ταυτότητα, τον ΑΜΚΑ. και την διεύθυνση κατοικίας
Πιστοποιητικό υγείας οφθαλμίατρου  Με την ταυτότητα, τον ΑΜΚΑ. και την διεύθυνση κατοικίας
Παράβολα Εκτύπωση παραβόλου απο το e-paravolo και πληρωμή του.
Ελάτε να σας βοηθήσουμε σε αυτό.
Αίτηση Εκτύπωσης της αδειας οδηγησης. Θα σας την εκτυπώσουμε εμείς
Αίτηση – Δήλωση για Ανανεωση αδειας οδηγησης για την ανανεωση διπλωματος την αίτηση Θα σας την εκτυπώσουμε εμείς.

Ελάτε στο γραφείο μας Αγ. Νικολάου 5 – Ίλιον, να σας βοηθήσουμε για τις αιτήσεις και τα παράβολα..

Σχετικά με τα δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από οφθαλμίατρο και παθολόγο για την ανανεωση διπλωματος.  

Για την έκδοση του πιστοποιητικού θα χρειαστεί :

α) Ο Αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

β) Το Δέλτιο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας

γ) Ή υπάρχουσα Άδεια οδήγησης

Τα πιστοποιητικά αυτά ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι άνω των 80 ετών.

Θα χρειαστούν επιπλέον δύο πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο (ή νευροψυχίατρο ή ψυχίατρο) .

Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης είναι βαρήκοος ή κωφάλαλος απαιτείται επιπλέον των πιστοποιητικών παθολόγου και οφθαλμιάτρου και πιστοποιητικό ωτορινολαρυγγολόγου.

Στην περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας οδήγησης δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των 80 ετών, αλλά έχει εξεταστεί από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.) στο παρελθόν,  απαιτούνται πιστοποιητικά από γιατρούς των ειδικοτήτων που συγκροτούσαν τη Δ.Ι.Ε. από την οποία είχε εξεταστεί.
Τα πιστοποιητικά υγείας ισχύουν για 6 μήνες από την έκδοσή τους.Κατεβάστε τα έγγραφα

(1) Κατεβάστε και εκτυπώστε τις Αιτήσεις
(2) Συπληρώστε με κεφαλαία γράμματα και Βεβαιώστε το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ
(3) Καλέστε μας να έρθουμε να παραλάβουμε έγγραφα


Καλέστε μας: 210 5323 000

Scroll to Top