Αλλαγη αριθμου κυκλοφοριας αυτοκινητου

αλλαγη αριθμου κυκλοφοριας

Βήματα για την Αλλαγή Πινακίδων Κυκλοφορίας

Η αλλαγη αριθμου κυκλοφοριας ενός αυτοκινήτου ή μιας μοτοσικλέτας επειδή αυτός δεν μας αρέσει, επιτρέπεται σε μερικές χώρες του κόσμου. Στην Ελλάδα, η αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας γίνεται υποχρεωτικά, στην περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής των πινακίδων (ή της μιας πινακίδας) κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοχος του οχήματος μπορεί, στην αίτηση επαναχορήγησης να επιλέξει αν το τελευταίο ψηφίο του αριθμού αν θα είναι μονό ή ζυγό.

Σε κάποιες χώρες (βλ. Η.Π.Α.) δίνουν τη δυνατότητα να έχεις εξατομικευμένες πινακίδες κυκλοφορίας, με την ανάλογη χρέωση βέβαια. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο ένας εξατομικευμένος αριθμός κυκλοφορίας μπορεί να μεταβιβαστεί σε άλλο όχημα. Στην Ελλάδα η σχετική νομοθεσία ακολουθείται απαρέγκλιτα, η χορήγηση του αριθμού, με τη σειρά που προκύπτει από το τηρούμενο μητρώο αριθμών κυκλοφορίας.

Ιδιαίτερα κατά την ταξινόμηση και έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΕΙΧ αυτοκινήτων, για πρώτη φορά, χορηγείται ο πρώτος κενός αριθμός κυκλοφορίας που υπάρχει στο βιβλίο μητρώου αριθμών κυκλοφορίας από τις κατα τόπους Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών.

Τι χρειαζεται για την αλλαγη πινακιδων κυκλοφοριας

Αν χάθηκε η πινακίδα (ή πινακίδες) κυκλοφορίας του ΙΧ οχήματός σας τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε στην πλησιέστερη, της οικίας σας,  Περιφέρειακής διεύθυνσης Μεταφορών ( ή ΚΕΠ).

Να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να την έκδοση των νέων πινακίδων κυκλοφοριας.

Τι χρειαζομαι για να αντικαταστησω τις πινακίδες κυκλοφοριας;
 • Άδεια κυκλοφορίας
 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο του αιτούντα.
 • Παράβολο από τη Δ.Ο.Υ. ή e-παράβολο, των 30 ευρώ σε περίπτωση πρώτης αντικατάστασης και 60 ευρώ αν είναι η δεύτερη ή η τρίτη φορά.
 • Αίτηση Αντικατάστασης Πινακίδων Οχήματος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) του κατόχου του οχήματος με την οποία θα δηλώνεται η κλοπή ή απώλεια της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας.
 • Βεβαίωση Αστυνομικού Τμήματος για τις περιπτώσεις της απώλειας ή κλοπής των πινακίδων κυκλοφορίας.
 • Την πινακίδα κυκλοφορίας που δεν έχει κλαπεί ή απολεσθεί ή τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν έχουν καταστραφεί ή φθαρεί
 • Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών.

 


Κατεβάστε τα έγγραφα

(1) Κατεβάστε την Αίτηση και τις δηλώσεις
(2) Συπληρώστε και Βεβαιώστε το γνήσιο της υπογραφής στο ΚΕΠ
(3) Καλέστε μας να έρθουμε να παραλάβουμε έγγραφα, άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες

Επιπλέον για τις εταιρείες χρειάζεται:

Καταστατικό και Δ.Σ εφόσον πρόκειται για Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Α.Ε. και ειδικά αν πρόκειται για ΦΙΧ, ΛΙΧ, Τρικ. ΦΙΧ, ή ΕΔΧ , απαιτείται και το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας.

Βήματα για την Αλλαγή Πινακίδων Κυκλοφορίας


Βήμα 1οΚατεβάστε τα έγγραφα

 • Κατεβάστε και εκτυπώστε τα έγγραφα.
 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.
 • Επικυρώστε το γνήσιο της υπογραφής σε ένα ΚΕΠ.

Βήμα 2οΠαραλαβή Εγγράφων

Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (διαβάστε παραπάνω), και καλέστε μας να έρθουμε να τα παραλάβουμε.

Εναλλακτικά περάστε απο το γραφείο μας, να σας βοηθήσουμε τόσο στην συμπλήρωση των αιτήσεων καθώς και την εκτύπωση των παραβόλων.

Βήμα 3οΔιεκπεραίωση

Εμείς θα καταθέσουμε τα δικαιολογητικά στην αντίστοιχη υπηρεσία και θα σας επιστρέψουμε Την Άδεια Κυκλοφορίας και τις Νέες Πινακίδες.


Καλέστε μας: 210 5323 000

  Scroll to Top