θεωρια αυτοκινητου
FAQ

Πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθήσω τα θεωρητικά μαθήματα;

Στην Ελλάδα, η απόκτηση άδειας οδήγησης δεν περιλαμβάνει απλώς πρακτική εκπαίδευση και επιτυχία σε εξετάσεις προσόντων. Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί […]