Παραβολο μεταβιβασης αυτοκινητου

Το Κοστος για το Διπλωμα Αυτοκινητου
Το Κοστος για το Διπλωμα Αυτοκινητου

Η μεταβίβαση αυτοκινήτου είναι μια διαδικασία που σχεδόν όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουν κάποια στιγμή, είτε πρόκειται για την πώληση του παλιού τους αυτοκινήτου είτε για την αγορά ενός νέου. Ένα από τα βασικά βήματα αυτής της διαδικασίας είναι η πληρωμή του παραβόλου μεταβίβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης και η κατανόησή του είναι κρίσιμη για την ομαλή και νόμιμη ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο άρθρο αυτό θα αναλύσουμε όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για το παράβολο μεταβίβασης αυτοκινήτου, από τον τρόπο υπολογισμού του μέχρι τη διαδικασία πληρωμής και την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων.

Τι Είναι το Παράβολο Μεταβίβασης Αυτοκινήτου;

Το παράβολο μεταβίβασης αυτοκινήτου είναι ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ενός οχήματος από τον πωλητή στον αγοραστή. Το ποσό αυτό καλύπτει τα διοικητικά έξοδα που σχετίζονται με την επεξεργασία της μεταβίβασης και την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του νέου ιδιοκτήτη.

Υπολογισμός του Παραβόλου

Το ποσό του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου δεν είναι σταθερό, αλλά εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως ο κυβισμός και η ηλικία του οχήματος. Στην Ελλάδα, οι βασικές κατηγορίες για τον υπολογισμό του παραβόλου είναι οι εξής:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβ. εκατ.

Τέλη Μεταβίβασης

(Αυτοκινητο)

Τέλη Μεταβίβασης

(Μοτοσυκλετα)

Α’

Εως 400

105 €

39 €

Β’

401 – 800

120 €

54 €

Γ’

801 – 1300

135 €

69 €

Δ’

1301 – 1600

165 €

99 €

Ε’

1601 – 1900

195 €

129 €

ΣΤ’

1901 – 2500

220 €

154 €

Ζ’

2500 και άνω

280 €

214 €

Επιπλέον, η ηλικία του οχήματος επηρεάζει το ποσό του παραβόλου, με τα νεότερα οχήματα να έχουν συνήθως υψηλότερο παράβολο σε σύγκριση με τα παλαιότερα.

Διαδικασία Πληρωμής του Παραβόλου

Η διαδικασία πληρωμής του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Υπολογισμός του Ποσού

Αρχικά, θα πρέπει να υπολογίσετε το ποσό του παραβόλου που απαιτείται για τη μεταβίβαση του συγκεκριμένου οχήματος. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες υπηρεσίες μεταφορών ή μέσω των σχετικών ιστοσελίδων.

2. Κατάθεση του Ποσού

Η πληρωμή του παραβόλου μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως:

  • Ηλεκτρονική Πληρωμή: Μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής (RF code) Υπολογισμός Τελών Μεταβίβασης
  • Κατάθεση σε Τράπεζα: Σε συνεργαζόμενες τράπεζες (της περιφέρειας)

3. Απόδειξη Πληρωμής

Μετά την πληρωμή, θα λάβετε μια απόδειξη πληρωμής του παραβόλου, την οποία θα πρέπει να διατηρήσετε και να προσκομίσετε κατά την υποβολή των εγγράφων για τη μεταβίβαση.

Υποβολή των Εγγράφων

Ποια είναι τα δικαιολογητικά

1- Η άδεια κυκλοφορίας του Ι.Χ. αυτοκινήτου (πρωτότυπο).

2- Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, πωλητή.

3- Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, αγοραστή.

4- Φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ΚΤΕΟ , εφόσον υποχρεούται να διαθέτει το όχημα.

5- Βεβαίωση περί μη οφειλής τελών κυκλοφορίας από την αρμόδια ΔΟΥ ή απο το GOV (πατήστε εδώ για το Gov.gr).

6- Ααποδεικτικό κατάθεσης για την καταβολή του τέλους μεταβίβασης και του τέλους έκδοσης άδειας αυτοκινήτου. Στην αιτιολογία να αναγράφεται η πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (βλέπε κόστος παρακάτω).

7- Εξουσιοδότηση απο τον πωλητή για την μεταβιβαση με το παρακάτω κείμενο (προτιμήστε την υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr) :

“Εξουσιοδοτώ τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΛΟΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΔΤ:ΑΗ-079331 ή την ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΝΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ-530954, όπως προβεί αντί εμού σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την μεταβίβαση του με αρ. Κυκλοφορίας …………………………………. οχήματος ιδιοκτησίας μου, καθώς και να υπογράψει οποιαδήποτε αίτηση και υπεύθυνη δήλωση εξ’ ονόματός μου για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και να παραλάβει την άδεια κυκλοφοριας ή και τις πινακίδες.” …ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Μεταφορών

8- Εξουσιοδότηση απο τον αγοραστή για την μεταβιβαση με το παρακάτω κείμενο (προτιμήστε την υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov.gr) :

“Εξουσιοδοτώ τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΠΟΥΡΛΟΚΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΔΤ:ΑΗ-079331 ή την ΑΘΗΝΑ ΝΤΟΝΤΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με ΑΔΤ: ΑΜ-530954, όπως προβεί αντί εμού σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για την μεταβίβαση του με αρ. Κυκλοφορίας …………………………………. οχήματος στο όνομά μου, καθώς και να υπογράψει οποιαδήποτε αίτηση και υπεύθυνη δήλωση εξ’ ονόματός μου για το σκοπό αυτό, καθώς επίσης και να παραλάβει την άδεια κυκλοφοριας ή και τις πινακίδες.”…ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Μεταφορών

9- Άρση παρακράτησης κυριότητας (πράξη εξόφλησης, εφόσον ο πωλητής χρωστούσε το αυτοκίνητο).

Συχνές Ερωτήσεις

Τι γίνεται αν δεν πληρωθεί το παράβολο;

Η μη πληρωμή του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της διαδικασίας μεταβίβασης. Είναι απαραίτητο να καταβληθεί το ποσό πριν προχωρήσει η διαδικασία.

Ποιος πληρώνει το παράβολο, ο πωλητής ή ο αγοραστής;

Η ευθύνη για την πληρωμή του παραβόλου μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του πωλητή και του αγοραστή. Συνήθως, ο αγοραστής είναι αυτός που αναλαμβάνει το κόστος, αλλά αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τη συμφωνία των δύο μερών.

Μπορεί το παράβολο να επιστραφεί σε περίπτωση ακύρωσης της μεταβίβασης;

Σε περίπτωση ακύρωσης της μεταβίβασης, η διαδικασία επιστροφής του παραβόλου εξαρτάται από την πολιτική της αρμόδιας υπηρεσίας. Συνήθως, οι επιστροφές χρημάτων είναι δύσκολες και απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες και αποδεικτικά έγγραφα.

Συμβουλές και Καλές Πρακτικές

1. Σωστή Προετοιμασία

Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία της μεταβίβασης, βεβαιωθείτε ότι έχετε συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και έχετε υπολογίσει σωστά το παράβολο. Αυτό θα σας βοηθήσει να αποφύγετε καθυστερήσεις και προβλήματα.

2. Συνεργασία με Αρμόδιες Αρχές

Η συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές είναι σημαντική για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει όλες τις απαιτήσεις και έχετε ακολουθήσει τις οδηγίες που σας δίνονται.

3. Διατήρηση Αποδείξεων

Διατηρήστε όλες τις αποδείξεις πληρωμής και τα έγγραφα που σχετίζονται με τη μεταβίβαση. Αυτό θα σας βοηθήσει να έχετε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση που χρειαστείτε να αποδείξετε την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σημαντικές Πληροφορίες για τους Αγοραστές και τους Πωλητές

Για τους Αγοραστές

Ως αγοραστής, είναι σημαντικό να ελέγξετε την εγκυρότητα των εγγράφων του οχήματος και να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εκκρεμείς οφειλές ή άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη μεταβίβαση. Ζητήστε από τον πωλητή να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και να επιβεβαιώσει την ορθότητα των στοιχείων.

Για τους Πωλητές

Ως πωλητής, βεβαιωθείτε ότι έχετε εξοφλήσει όλες τις οφειλές που σχετίζονται με το όχημα πριν από τη μεταβίβαση. Παρέχετε όλα τα απαραίτητα έγγραφα στον αγοραστή και συνεργαστείτε για την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Συμπεράσματα

Η πληρωμή του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου είναι ένα από τα βασικά βήματα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης. Με τη σωστή προετοιμασία και την κατανόηση των απαιτήσεων, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Ελπίζουμε αυτός ο οδηγός να σας φανεί χρήσιμος και να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα τη διαδικασία πληρωμής και υποβολής του παραβόλου μεταβίβασης αυτοκινήτου. Η γνώση και η σωστή προετοιμασία είναι τα κλειδιά για μια επιτυχημένη και ομαλή μεταβίβαση. Καλή τύχη με την αγορά ή την πώληση του οχήματός σας!

Scroll to Top