Οδηγόντας εντός και εκτός συνόρων

Οδηγόντας εντός και εκτός συνόρων
Οδηγόντας εντός και εκτός συνόρων

23ο κεφάλαιο : Ταξιδεύοντας εντός και εκτός συνόρων

Όταν οδηγείτε εντός και εκτός συνόρων της Ελλάδας, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές τυπικές απαιτήσεις που πρέπει να γμωρίζετε. Ας δούμε μερικά βασικά στοιχεία για κάθε περίπτωση:

Οδήγηση εντός Ελλάδας:

  1. Ασφάλιση Οχήματος: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, πρέπει να έχετε τουλάχιστον την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης (TPL). Ώστε να οδηγήσετε νόμιμα εντός Ελλάδας.
  2. Τεχνικός Έλεγχος: Το όχημά σας πρέπει να έχει ενημερωμένη άδεια κυκλοφορίας και να έχει υποβληθεί σε τεχνικό έλεγχο. Ανάλογα με τις νομοθετικές απαιτήσεις κάθε χώρας.
  3. Έγγραφα Οδήγησης: Πρέπει να έχετε μαζί σας την άδεια οδήγησης, το διαβατήριο ή την ταυτότητα. Επίσης τα απαραίτητα έγγραφα του οχήματός σας( πληρωμή τελών κυκλοφορίας).

Οδήγηση εκτός Ελλάδας:

  1. Διεθνής Ασφάλιση: Πριν αναχωρήσετε, είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική σας εταιρεία . Για να εξασφαλίσετε ότι η ασφάλισή σας καλύπτει τις διεθνείς μετακινήσεις και την πράσινη κάρτα ασφάλισης.
  2. Πρόσθετα Έγγραφα: Εκτός από τα βασικά έγγραφα οδήγησης, ενδέχεται να χρειαστείτε και άλλα έγγραφα, όπως το Διεθνές Δίπλωμα Οδήγησης, το οποίο μπορεί να απαιτηθεί σε ορισμένες χώρες.
  3. Κανόνες Οδήγησης: Πρέπει να γνωρίζετε και να τηρείτε τους κανόνες οδήγησης της χώρας που επισκέπτεστε, καθώς αυτοί ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνους της Ελλάδας.
  4. Πρόσθετες Καλύψεις: Εξετάστε τη δυνατότητα να προσθέσετε πρόσθετες καλύψεις στην ασφάλισή σας για επιπλέον προστασία κατά τη διάρκεια των ταξιδιών σας σε άλλες χώρες.

Πάντα είναι σημαντικό να είστε προετοιμασμένοι και να τηρείτε τους νόμους και τις απαιτήσεις της χώρας που επισκέπτεστε κατά την οδήγηση εντός και εκτός συνόρων της Ελλάδας.

Scroll to Top