Η ασφάλιση του αυτοκινήτου υποχρεωτικές καλύψεις

22ο κεφάλαιο : Η ασφάλιση του αυτοκινήτου

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου υποχρεωτικές καλύψεις
Η ασφάλιση του αυτοκινήτου υποχρεωτικές καλύψεις

Η ασφάλιση του αυτοκινήτου στην Ελλάδα είναι υποχρεωτική για όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους. Απαιτείται να έχετε τουλάχιστον την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης (Third Party Liability – TPL), που καλύπτει τις οικονομικές ευθύνες σας απέναντι σε τρίτους σε περίπτωση ατυχήματος όπου φέρετε ευθύνη.

Η ασφάλιση αυτή καλύπτει τις εξής κατηγορίες:

 1. Ατυχήματα Οχημάτων: Αποζημιώνει τρίτους για τυχόν τραυματισμούς ή ζημιές σε περιουσία που προκλήθηκαν από το ατύχημα όπου φέρετε ευθύνη.
 2. Ασφάλιση Επιβατών: Παρέχει κάλυψη για τυχόν τραυματισμούς των επιβατών σας σε ατύχημα όπου φέρετε ευθύνη.

Εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση ευθύνης, μπορείτε να επιλέξετε και πρόσθετες καλύψεις, όπως:

 1. Πυρκαγιά : Η κάλυψη αφορά σε ζημιές που μπορεί να υποστεί το όχημα σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και από πιθανή έκρηξη. Σε περίπτωση ολική καταστροφής από πυρκαγιά η ασφαλιστική εταιρία θα αποζημιώσει το σύνολο της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος.
 2. Κλοπή Ολική : Αποζημιώνεται η ολική κλοπή του οχήματος στην τρέχουσα εμπορική αξία του κατά την ημέρα της κλοπής. Ο χρόνος αποζημίωσης του ασφαλισμένου ποικίλει ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία. Έτσι μπορούμε να έχουμε μια ασφαλιστική εταιρία που να αποζημιώνει στις 90 ημέρες από την δήλωση της κλοπής ή στις 45 ημέρες ή στις 30 ημέρες.Η αποζημίωση δίνεται μόνο στην περίπτωση που το όχημα δεν έχει βρεθεί αυτούσιο ή μέρος του από την αστυνομία.
 3. Κλοπή Μερική :Η κάλυψη της Μερικής Κλοπής δίνεται μαζί με την κάλυψη της Ολικής Κλοπής συνδυαστικά. Καλύπτει τις παρακάτω περιπτώσεις: α)Αποζημίωση κλοπής μερών ή εξαρτημάτων του οχήματος που είναι μόνιμα προσδεμένα σε αυτό και είναι απαραίτητα για την ασφαλή κίνηση και λειτουργία του. β)Αποζημίωση κλοπής συστημάτων ήχου, εικόνας, πλοήγησης και τηλεπικοινωνίας εφόσον αυτά έχουν εγκατασταθεί εργοστασιακά. Σε περίπτωση που έχουν εγκατασταθεί αργότερα, συνήθως αποζημιώνονται για ορισμένο ποσό ανάλογα την ασφαλιστική εταιρία. Αποζημίωση για αντικατάσταση κλειδιών ή κλειδαριών σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των κλειδιών του οχήματος.Επιπλέον καλύπτονται και ζημίες που θα γίνουν όσο το όχημα βρίσκεται στην κατοχή του κλέφτη.Η κάλυψη δεν παρέχεται σε μοτοσυκλέτες.
 4. Φυσικά Φαινόμενα : Καλύπτονται ζημιές που θα προκληθούν στο όχημα από χαλάζι, καταιγίδα, θύελλα, πλημμύρα, χιόνι, λαίλαπα, ανεμοθύελλα, έκρηξη ηφαιστείου, σεισμό και καθίζηση ή κατολίσθηση εξαιτίας σεισμού.Σε ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες η κάλυψη των Φυσικών Φαινομένων περιλαμβάνει το σύνολο των παραπάνω περιπτώσεων, ενώ σε ορισμένες άλλες μέρος αυτών. Ξεχωρίζουν κάποιες από τις καλύψεις, όπως το χαλάζι, το οποίο παρέχεται ως ξεχωριστή κάλυψη και μέχρι ενός ποσού. Μια ακόμα διαφορά ανάμεσα στις ασφαλιστικές εταιρίες είναι πως παρέχουν την κάλυψη με απαλλαγή ή χωρίς απαλλαγή στην ζημιά.Η κάλυψη ακολουθεί την αξία που ασφαλίζεται το όχημα και αποζημιώνει σε περίπτωση ολικής καταστροφής.
 5. Τρομοκρατικές ενέργειες, Στάσεις, Αναταραχές : Καλύπτονται οι υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τρομοκρατικές ενέργειες, στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, διαδηλώσεις, πολιτικές ταραχές (αναταραχές).Δεν καλύπτονται οι ζημιές από πυρκαγιά και έκρηξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ζημιές καλύπτονται από την κάλυψη της πυρκαγιάς.
 6. Θραύση Κρυστάλλων  : Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στα τζάμια του αυτοκινήτου, την κρυστάλλινη οροφή, προστατευτικές μεμβράνες και αισθητήρες βροχής από οποιαδήποτε αιτία.
 7. Οδική Βοήθεια : Σε περίπτωση που το όχημα ακινητοποιηθεί από βλάβη ή ατύχημα η οδική βοήθεια αναλαμβάνει την μεταφορά στο συνεργείο. Σε περίπτωση που το συμβάν γίνει εκτός του νομού κατοικίας του ασφαλισμένου η οδική αναλαμβάνει τον επαναπατρισμό του οχήματος. Ο επαναπατρισμός γίνεται στην διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασφαλισμένου που έχει δηλωθεί στο συμβόλαιο.Επιπλέον παροχές είναι η κάλυψη των εισιτηρίων επιστροφής των επιβαινόντων καθώς επίσης και η αλλαγή ελαστικού, η εξυπηρέτηση σε έλλειψη καυσίμων και η επιτόπου επιδιόρθωση της βλάβης, εφόσον είναι εφικτό.Βέβαια, όλα τα παραπάνω μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την εταιρία Οδικής Βοήθειας.
 8. Νομική Προστασία : Παρέχεται η κάλυψη των δικαστικών εξόδων και αμοιβών δικηγόρων για: α) Διεκδίκηση αποζημίωσης σε πιθανή ζημία ή σωματικές βλάβες. β) Υπεράσπιση σε ποινικά δικαστήρια αν ο οδηγός εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό ή θάνατο τρίτου.
 9. Προσωπικό Ατύχημα : Η κάλυψη αποζημιώνει ένα κεφάλαιο σε περίπτωση θανάτου από τροχαίο ατύχημα του οδηγού. Επίσης, καλύπτει και την περίπτωση ολικής ή μερικής ανικανότητας εξαιτίας του τροχαίου.Σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως η ασφάλιση αυτοκινήτου αποζημιώνει σωματικές βλάβες και θάνατο τρίτων και όχι τον οδηγό του υπαίτιου οχήματος. Γι’ αυτό η συγκεκριμένη κάλυψη έχει ιδιαίτερη αξία να υπάρχει.
 10. Υλικές Ζημίες από Ανασφάλιστο όχημα : Μια κάλυψη που περιλαμβάνεται σε όλα τα συμβόλαια της ασφαλιστικής αγοράς και έχει επικρατήσει ως “υποχρεωτική” ,όπως η Αστική Ευθύνη (Σωματικές Βλάβες – Υλικές Ζημιές).Σε περίπτωση σύγκρουσης με το υπαίτιο όχημα να είναι ανασφάλιστο η ασφαλιστική εταιρία αποζημιώνει τον πελάτη της. Με αυτό τον τρόπο έχουμε άμεση αποκατάσταση των υλικών ζημιών χωρίς να πρέπει να απευθυνθούμε στο επικουρικό.
 11. Ιδίες Ζημίες και Κακόβουλες ενέργειες : Καλύπτονται ζημίες εξαιτίας, σύγκρουσης, πρόσκρουσης, εκτροπής, ανατροπής, κατακρήμνισης του οχήματος με υπαιτιότητα του οδηγού/ιδιοκτήτη. Επιπλέον καλύπτονται Κακόβουλες ενέργειες τρίτων που προκαλούν το βανδαλισμό και την δολιοφθορά του οχήματος.Η κάλυψη παρέχεται συνήθως σε συνδυασμό με απαλλαγή επί της ζημίας.
 12. Εγγύηση Αξίας : Ορισμένες ασφαλιστικές εταιρίες, δίνουν την δυνατότητα σε καινούργια οχήματα αντιπροσωπίας, να έχουν σταθερή την αξία τους για δύο χρόνια χωρίς αναπροσαρμογές.Δηλαδή σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής εντός της 2ετίας ο ασφαλισμένος θα αποζημιωθεί με βάση την αρχική αξία αγοράς του. Δηλαδή ως καινούργιο και όχι ως μεταχειρισμένο. Επίσης, μπορείτε να προσθέσετε κάλυψη για βοήθεια σε περίπτωση βλάβης ή ανάγκης οδικής βοήθειας (πχ αλλαγή ελαστικού, μεταφορά σε γκαράζ, κλπ.).

Είναι σημαντικό να επικοινωνήσετε με την ασφαλιστική εταιρεία σας για να κατανοήσετε πλήρως τις καλύψεις και τις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στην ασφάλεια σας.

 

Scroll to Top