Διπλωμα για 125 cc Χωρις Εξετασεις

Μοτοσικλέτα Α1 με κωδικό 121
Μοτοσικλέτα Α1 με κωδικό 121

Αδεια Οδήγησης μοτοσυκλετας 125 με τον κωδικο 121

Με την προσθήκη στην κατηγορία Β του εθνικού κωδικού 121, μπορείτε να οδηγείτε εντός της ελληνικής επικράτειας, οχήματα της κατηγορίας Α1, με και χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη, ανεξαρτήτως εάν η εκπαιδευτική μοτοσικλέτα με την οποία διενεργήθηκε η πρακτική εκπαίδευση έφερε ή όχι χειρομοχλό συμπλέκτη.

Δικαίωμα προσθήκης του κωδικού «121», έχουν κάτοχοι διπλώματος με πάνω από 6 έτη άδειας οδήγησης κατηγορίας Β και που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 27 ετών.

Περίπτωση 1: Η κατηγορία Β με τον εθνικό κωδικό αριθμό 121, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από έξι (6) έτη
 • Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
 • Υποχρεωτική πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας πέντε (5) μαθημάτων

Περίπτωση 2: Η κατηγορία Β, ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας Α1, μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Κατοχή της κατηγορίας ΑΜ πάνω από τέσσερα (4) έτη
 • Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών
 • Κατοχή της κατηγορίας Β πάνω από τέσσερα (4) έτη

Περίπτωση 3: Η κατηγορία Β ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ υπό τις εξής προϋποθέσεις:

 • Κατοχή της κατηγορίας β πάνω από έξι (6) έτη
 • Συμπλήρωση της ηλικίας των είκοσι επτά (27) ετών

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου ΑΦΜ.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.

Αυτός που κάνει την αίτηση (θέλει δίπλωμα) δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής. Η άδεια παραμονής πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. Για τους ξένους υπηκόους 185 ημέρες πριν την αίτηση, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ :

 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 30€ (κωδικός e-παραβόλου «29»)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βήμα 1ο : Κατεβάστε και εκτυπώστε τις παρακάτω αιτήσεις δηλώσεις συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ 121 (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)

Βήμα 2ο : Καλέστε μας στο 210 5323 000

Πλεονεκτήματα της Απλοποίησης

Η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος για μοτοσυκλέτα 125 cc χωρίς εξετάσεις προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα:

 • Ευκολότερη και ταχύτερη διαδικασία: Η απλοποίηση της διαδικασίας μειώνει τον χρόνο και το κόστος για τους ενδιαφερόμενους.
 • Αστική Κινητικότητα: Τα 125 cc αποτελούν ιδανική λύση για την μετακίνηση στις πόλεις, μειώνοντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση και διευκολύνοντας την εύρεση χώρου στάθμευσης.
 • Οικονομία: Η χρήση μοτοσυκλέτας είναι πιο οικονομική σε σχέση με το αυτοκίνητο, όσον αφορά τα καύσιμα και τη συντήρηση.

Σημαντικές Υποχρεώσεις και Υπευθυνότητα

Παρά την απλοποίηση της διαδικασίας, οι οδηγοί πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και να οδηγούν με υπευθυνότητα. Η εκπαίδευση, ακόμη και αν δεν είναι υποχρεωτική, συνιστάται ιδιαίτερα για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια του οδηγού και των άλλων χρηστών του δρόμου.

Συμπέρασμα

Η δυνατότητα απόκτησης διπλώματος για μοτοσυκλέτες 125 cc χωρίς εξετάσεις αποτελεί σημαντική καινοτομία στην Ελλάδα, διευκολύνοντας πολλούς οδηγούς στην καθημερινή τους μετακίνηση. Ωστόσο, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η υπεύθυνη οδήγηση παραμένουν πρωταρχικής σημασίας.

Scroll to Top