Διπλωμα οδηγησης Β από 17 ετων με συνοδο

Διπλωμα οδηγησης Β από 17 ετων με συνοδο
Διπλωμα οδηγησης Β από 17 ετων με συνοδο

Αδεια οδηγησης από 17 ετων με συνοδο

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά αυτοκίνητα, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο, έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού. Καθώς και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg για όσους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών. Παρέχεται η δυνατότητα οδήγησης με συνοδό και χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης (για συνοδευόμενη οδήγηση).

Με την προσωρινή άδεια οδήγησης επιτρέπεται η οδήγηση με συνοδό οχήματος της κατηγορίας Β μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. Μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής και για χρονικό διάστημα έως την παραλαβή του εντύπου της άδειας οδήγησης δεν είναι υποχρεωτική η παρουσία συνοδού για την οδήγηση από τον ενδιαφερόμενο.

Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα δεν δύναται να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσης της ηλικίας των δεκαοκτώ (18) ετών. 

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά αυτοκινήτου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Συγκατάθεση γονέων με Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
 2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov περί συναίνεσης για την φωτογράφιση στην θεωρητική εξέταση.

Αυτός που κάνει την αίτηση (θέλει δίπλωμα) δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής. Η άδεια παραμονής πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. Για τους ξένους υπηκόους 185 ημέρες πριν την αίτηση, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 2. Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, με απόδειξη πληρωμής του ιατρού για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της απόδειξης.
 3. Πιστοποιητικά υγείας οφθαλμίατρου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της απόδειξης.

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε:

 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις ή τον αριθμό ΑΜΚΑ
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ :

 • Αρχικής χορήγηση κατηγορίας 60€ (κωδικός e-παραβόλου «21»)
 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 48€ (κωδικός e-παραβόλου «32»)
 • Θεωρητικής εξέτασης 15€ (κωδικός e-παραβόλου «2037»)
 • Πρακτικής εξέτασης 15€ (κωδικός e-παραβόλου «2038»)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης Δ.Ε.Ε. υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία ( 3 ) έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση βάση νέου νόμου ο υποψήφιος για να ξεκινήσει τα πρακτικά του μαθήματα, θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα θεωρητικά μαθήματα ( ΚΟΚ ).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βήμα 1ο : Κατεβάστε και εκτυπώστε τις παρακάτω αιτήσεις δηλώσεις συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή σε υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV)
ΥΠΕΥΘ-ΔΗΛΩΣΗ-ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ-ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ για κάτω των 18 ετών (το κείμενο σε υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV)

Βήμα 2ο : Καλέστε μας στο 210 5323 000

Προϋποθέσεις για τον συνοδό:

1. Απαιτείται να πληροί σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις:
α. Να έχει συμπληρώσει την ηλικία των εικοσιπέντε (25) ετών.
β. Να έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης τουλάχιστον κατηγορίας Β πάνω από πέντε (5) έτη.
γ. Να έχει την άδεια οδήγησης σε ισχύ, την οποία φέρει μαζί του.

2. Υποχρεούται να:
α. Παρακολουθεί με προσοχή το οδικό δίκτυο, την οδική σήμανση και γενικότερα τις συνθήκες οδικής κυκλοφορίας και να προειδοποιεί και συμβουλεύει κατάλληλα τον οδηγό.
β. Είναι σε κατάλληλη κατάσταση και να έχει την αναγκαία σωματική και διανοητική ικανότητα που απαιτείται για την οδήγηση αυτοκινήτου.
γ. Παρακολουθεί τον τρόπο οδήγησης και τις αντιδράσεις του οδηγού και να μην του επιτρέπει την οδήγηση όταν κρίνει ότι δεν ανταποκρίνεται στις οδηγικές απαιτήσεις. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται να οδηγεί ο ίδιος το αυτοκίνητο.
δ. Μην αναλαμβάνει το έργο του συνοδού όταν δεν καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας και του ν. 2696/1999 (Κ.Ο.Κ.) για τον οδηγό αλλά και το αυτοκίνητο. Ειδικά για τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κ.Ο.Κ., ο συνοδός λογίζεται και αυτός ως οδηγός και υπόκειται στους προβλεπόμενους ελέγχους.

Scroll to Top