Αλλαγη παλαιου διπλωματος αντικατασταση

αντικατασταση διπλωματος
αντικατασταση διπλωματος

Θέλετε να κάνετε αλλαγη παλαιου διπλωματος σε νέου τύπου;


Καλέστε μας : 210 5323 000

ή περάστε απο το γραφείο μας Αγ. Νικολάου 5 – Ίλιον, θα σας βοηθήσουμε να εκδόσετε την ανανεωμένη άδεια οδήγησης εύκολα και γρήγορα.

Τι χρειάζεστε (δικαιολογητικά) για την αλλαγη σε διπλωμα νεου τύπου (πλαστικής κάρτας).

 • 1 φωτογραφία (τυπου διαβατηρίου, ολοι οι φωτογραφοι γνωρίζουν τις προδιαγραφές).
 • Ταυτότητα ή διαβατήριο
 • ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου)
 • Έκδοση και πληρωμή παραβόλων επο το e-parabvolo
 • Αίτηση – Δήλωση Αλλαγής αδειας οδηγησης σε Νεου Τυπου.
 • Αίτηση Εκτύπωσης της αδειας οδηγησης.

Ελάτε στο γραφείο μας Αγ. Νικολάου 5 – Ίλιον, να σας βοηθήσουμε για τις αιτήσεις και τα παράβολα..
 • Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
 • Να είναι κάτοχος ισχύοντος ελληνικού διπλώματος οδήγησης οποιασδήποτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, παλαιού τύπου.
 • Να μην κατέχει άλλο δίπλωμα οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνικό ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
 • Αίτηση Αλλαγής Παλιού Διπλώματος
 • Απλή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας
 • Απλή φωτοτυπία κατεχόμενου διπλώματος οδήγησης παλαιού τύπου, το οποίο πρέπει να είναι σε ισχύ.
 • 2 πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου χωρίς γυαλιά διαστάσεων 4×6
 • e-παράβολο για την εκτύπωση του νέου διπλώματος

Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου.

Για υπηκόους τρίτης χώρας απαιτείται απλή φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδος του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία του.

Επίσης απαιτείται φωτοτυπία οποιουδήποτε ισχύοντος δημοσίου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, που πιστοποιεί την κανονική διαμονή του στην Ελλάδα. Όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής τύπου Α και το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.

Ένα από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστεί τουλάχιστον 185 μέρες πριν την λήξη του από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε., το διάστημα των 185 ημερών περιορίζεται σε 95 ημέρες.

Αν ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός υπήκοος έχει την ιδιότητα σπουδαστή ή του μαθητή επί 6 τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα, συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο 12μήνο, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών, τότε, αντί ενός εκ των παραπάνω εγγράφων, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που να βεβαιώνει την επί 6 μήνες σπουδαστική ή μαθητική του ιδιότητα.


Καλέστε μας: 210 5323 000

Scroll to Top