Οδήγηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)
Νέες Ερωτήσεις

Οδήγηση για Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ)

20ο κεφάλαιο : Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) Η οδήγηση για άτομα με αναπηρία μπορεί να απαιτεί ειδικές προσαρμογές και εξοπλισμό, […]