Η άδεια οδήγησης και τα κατάλληλα έγγραφα

Αδεια Οδηγησης διπλωμα
Αδεια Οδηγησης διπλωμα

21ο κεφάλαιο : Η άδεια οδήγησης και τα κατάλληλα έγγραφα

Για να αποκτήσετε άδεια οδήγησης στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθήσετε ορισμένα βήματα και να προσκομίσετε συγκεκριμένα έγγραφα. Τα βασικά βήματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Εγγραφή σε σχολή οδηγών: Πρώτο βήμα είναι η εγγραφή σε μια σχολή οδηγών. Μετά πρέπει να παρακολουθήσετε τα μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.
 2. Θεωρητική εξέταση: Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα πρέπει να εξεταστείτε σε θεωρητικά μαθήματα. Όπου θα πρέπει να αποδείξετε τη γνώση σας σχετικά με τους κανόνες και τις διατάξεις της οδικής κυκλοφορίας.
 3. Πρακτική εκπαίδευση: Αφού περάσετε τη θεωρητική εξέταση, θα πρέπει να παρακολουθήσετε μαθήματα πρακτικής εκπαίδευσης. Αφού εκπαιδευτείτε θα προετοιμαστείτε για την πρακτική εξέταση.
 4. Πρακτική εξέταση: Κατόπιν, θα υποβληθείτε σε πρακτική εξέταση, κατά την οποία θα πρέπει να επιδείξετε τις οδηγικές σας δεξιότητες.

Απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση για άδεια οδήγησης (Δήλωση στον αρμόδιο Φορέα Εκπαίδευσης).
 2. Ταυτότητα ή διαβατήριο.
 3. Ιατρική βεβαίωση υγείας (πιστοποιητικό ιατρού).
 4. Έγγραφο επίδειξης πληρωμής τέλους ασφαλείας δημοσίων αστικών και ταξί (Αν εφαρμόζεται).
 5. Βεβαίωση πληρωμής τέλους για την έκδοση άδειας οδήγησης. Στην περίπτωση που το προηγούμενο τέλος έχει λήξει.

Αυτά είναι τα βασικά δικαιολογητικά που απαιτούνται. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλες πιθανές απαιτήσεις ανάλογα με την κατηγορία της άδειας οδήγησης που επιθυμείτε να αποκτήσετε. Είναι σημαντικό να ελέγξετε τις τρέχουσες απαιτήσεις και τη διαδικασία με τον αρμόδιο φορέα εκπαίδευσης ή την αστυνομία.

 

Κατά την οδήγηση,

ο οδηγός πρέπει να έχει πάντα μαζί του ορισμένα έγγραφα και δικαιολογητικά για να είναι σε θέση να τα προσκομίσει σε περίπτωση ελέγχου από τις αρχές. Τα βασικά έγγραφα που πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός κατά την οδήγηση είναι τα εξής:

 1. Άδεια Οδήγησης: Η άδεια οδήγησης είναι το πιο βασικό έγγραφο που πρέπει να έχει μαζί του ο οδηγός κατά την οδήγηση. Απαιτείται για τη νόμιμη οδήγηση οποιουδήποτε οχήματος.
 2. Ταυτότητα ή Διαβατήριο: Επιπλέον της άδειας οδήγησης, ο οδηγός πρέπει να έχει μαζί του ταυτότητα ή διαβατήριο ως αναγνώριση της ταυτότητάς του.
 3. Πιστοποιητικό Ασφάλισης Οχήματος (ή Πράσινη Κάρτα): Το πιστοποιητικό ασφάλισης του οχήματος είναι υποχρεωτικό και πρέπει να είναι έγκυρο κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
 4. Έγγραφα Ελέγχου Εκπομπών (Τελευταίος Έλεγχος Εκπομπών) ΚΤΕΟ: Ανάλογα με το νόμο στη χώρα σας, ο οδηγός μπορεί να χρειάζεται να έχει μαζί του τα έγγραφα ελέγχου εκπομπών του οχήματος.
 5. Άλλα Έγγραφα Ανάλογα με την Κατάσταση: Ανάλογα με την κατάσταση ή τις νομοθετικές απαιτήσεις της χώρας σας, ενδέχεται να χρειάζονται και άλλα έγγραφα, όπως πιστοποιητικό εγκυμοσύνης, άδεια κυκλοφορίας, ή άλλα δικαιολογητικά ελέγχου του οχήματος.

Είναι σημαντικό να έχετε πάντα αυτά τα έγγραφα μαζί σας κατά την οδήγηση, καθώς η έλλειψή τους μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις από τις αρχές επιβολής του νόμου.

Scroll to Top