Επιβατικό Β αυτοκινήτου

Επιβατικό Β αυτοκινήτου
Επιβατικό Β αυτοκινήτου

Β ΚατηγορίαΆδεια αυτοκινήτου

Δικαίωμα οδήγησης για επιβατικά έως 9 θέσεων μαζί με την θέση του οδηγού, και φορτηγά έως 3500 kg μικτού βάρους, με δυνατότητα έλξης ρυμουλκούμενου έως 750 kg. Το ελάχιστο όριο ηλικίας για την απόκτησή του είναι το δέκατο όγδοο ( 18ο ) έτος και ισχύει για 15 έτη.

Ελάχιστα Υποχρεωτικά Μαθήματα:  21 θεωρητικά ΚΟΚ και 25 πρακτικά αυτοκινήτου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει:
 • την μόνιμη κατοικία του.
 • τον Αριθμό Φορολογικού του Μητρώου ΑΦΜ.
 • ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους-μέλους Ε.Ο.Κ.
 1. Αίτηση εκτύπωσης.
 2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
 3. Υπεύθυνη δήλωση μέσω Gov περί συναίνεσης για την φωτογράφιση στην θεωρητική εξέταση.

Αυτός που κάνει την αίτηση (θέλει δίπλωμα) δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής. Η άδεια παραμονής πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πριν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. Για τους ξένους υπηκόους 185 ημέρες πριν την αίτηση, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

 1. Τέσσερις ( 4 ) φωτογραφίες έγχρωμες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
 2. Πιστοποιητικά υγείας παθολόγου, με απόδειξη πληρωμής του ιατρού για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της απόδειξης.
 3. Πιστοποιητικά υγείας οφθαλμίατρου, με την απόδειξη πληρωμής του ιατρού για να καταθέσουμε το φωτοαντίγραφο της απόδειξης.

Κατά την επίσκεψη στους ιατρούς για τα πιστοποιητικά υγείας, προσκομίζετε:

 • Το βιβλιάριο ασθενείας ή τις εξετάσεις ή τον αριθμό ΑΜΚΑ
 • Την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Αν δεν υπάρχει βιβλιάριο ασθενείας δημοσίου, απαιτούνται εργαστηριακές εξετάσεις:

 • Γενική αίματος και σακχάρου.
 • Γενική ούρων.
 • Καρδιογράφημα.
 • Ακτινογραφία θώρακος.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ :

 • Αρχικής χορήγηση κατηγορίας 60€ (κωδικός e-παραβόλου «21»)
 • Εκτύπωσης εντύπου αδείας οδήγησης 48€ (κωδικός e-παραβόλου «32»)
 • Θεωρητικής εξέτασης 15€ (κωδικός e-παραβόλου «2037»)
 • Πρακτικής εξέτασης 15€ (κωδικός e-παραβόλου «2038»)

Αν ο υποψήφιος ΕΧΕΙ ήδη δίπλωμα κατηγορίας μοτοσυκλέτας και θέλει επέκταση διπλώματος σε αυτοκινήτου Β, δεν απαιτούνται τα πιστοποιητικά υγείας των ιατρών και χρειάζονται μόνο δύο (2) φωτογραφίες. Επίσης δεν απαιτείται το παράβολο αρχικής χορήγησης που είναι 60€. Το δε παράβολο χαρτοσήμου αρχικής χορήγησης κατηγορίας είναι 27,02€ και όχι 18€, γιατί θεωρείται επέκταση για το Υπουργείο. Ο υποψήφιος οδηγός δεν ξαναπερνάει από θεωρητική εξέταση (ΚΟΚ) , αλλά πρέπει να κάνει 6 θεωρητικά χωρίς να δώσει εξετάσεις και τα ελάχιστα υποχρεωτικά πρακτικά μαθήματα είναι 18 αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Με την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών στο Υπουργείο Συγκοινωνιών, εκδίδεται το δελτίο εκπαίδευσης και εξέτασης Δ.Ε.Ε. υποψηφίου οδηγού, το οποίο ισχύει για τρία ( 3 ) έτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση βάση νέου νόμου ο υποψήφιος για να ξεκινήσει τα πρακτικά του μαθήματα, θα πρέπει να έχει περάσει επιτυχώς τα θεωρητικά μαθήματα ( ΚΟΚ ).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Βήμα 1ο : Κατεβάστε και εκτυπώστε τις παρακάτω αιτήσεις δηλώσεις συμπληρώστε τα στοιχεία σας.

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ για αρχικό δίπλωμα (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ για όποιον έχει άλλο δίπλωμα (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ)
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ (Θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής σε ΚΕΠ ή σε υπεύθυνη δήλωση μέσω GOV)

Βήμα 2ο : Καλέστε μας στο 210 5323 000

Scroll to Top