Δίπλωμα Μοτοσικλέτας μέχρι 125cc

moto_125cc_640x480

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 : Μοτοσικλέτες μέχρι 125cc

Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW και λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg, και Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW. H Άδεια οδήγησης A1 ισχύει και για την οδήγηση οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ.


Οδηγίες για την ασφάλεια

testdriver_button_posts_140Εκτελέστε όλους τους τακτικούς ελέγχους που περιγράφονται στό εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Ακολουθείστε τις οδηγίες ή και τις επεξηγήσεις των ετικετών. Σας προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους που θα  μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Άλλες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας. Διαβάστε  προσεκτικά αυτές τις πληροφορίες και μην αφαιρείτε τις ετικέτες.

Εάν μια ετικέτα αποκολληθεί ή είναι δυσανάγνωστη, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία για αντικατάσταση. Υπάρχει ένα ειδικό σύμβολο σε κάθε ετικέτα γι’αυτό δείξτε ιδιαίτερη προσοχή.  Τις ερμηνείες κάθε συμβόλου και ετικέτας θα τις βρείτε ΕΔΩ.

Προφυλάξεις

  • Να οδηγείτε προσεκτικά και να έχετε τα χέρια σας στο τιμόνι και τα πόδια σας στα μαρσπιέ .
  • Ο συνεπιβάτης πρέπει να έχει τα χέρια του στη ζώνη της σέλας και τα πόδια του στα μαρσπιέ κατά την οδήγηση .
  • Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη την ασφάλεια του συνεπιβάτη σας , καθώς και των υπόλοιπων οδηγών και αναβατών .
  • Να φοράτε πάντοτε εσείς και ο συνεπιβάτης σας εγκεκριμένο κράνος μοτοσυκλέτας , προστατευτικά γυαλιά και ευδιάκριτο προστατευτικό ρουχισμό .
  • Να οδηγείτε προσεκτικά , ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες του οδοστρώματος .

gal_moto125_1 gal_moto125_2

gal_moto125_3 gal_moto125_4

Είναι αποδεδειγμένο ότι τα κράνη και ο προστατευτικός εξοπλισμός μειώνουν σημαντικά τον αριθμό και τη σοβαρότητα των τραυματισμών στο κεφάλι, καθώς και άλλων τραυματισμών. Συνεπώς, να φοράτε πάντα ένα εγκεκριμένο για μοτοσυκλέτες κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό.
undefined