Σχολη Οδηγων | Διπλωμα Οδηγησης

 
  • Πεζόδρομος

   4 weeks ago
   Οδός, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πεζούς και…
  • Φώτα διασταύρωσης (μεσαία)

   4 weeks ago
   Τα φώτα του οχήματος που χρησιμοποιούνται για τοφωτισμό της…
  • Οριογραμμή οδοστρώματος

   4 weeks ago
   Η γραμμή η οποία ορίζει το τέλος του οδοστρώματος. Επί…
  • Οδός

   4 weeks ago
   Ολόκληρη η επιφάνεια που προορίζεται για τη δημόσια κυκλοφορία.

Πόσο κοστίζει το δίπλωμα οδήγησης ?  Μάθε Τώρα